Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय

Jawahar Navodaya Vidyalaya Shimla

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal From To
1 Sh Ahmed Bashir (i/C) 29.08.2005 10.06.2006
2 Sh G. Kotaiah (i/C) 10.06.2006 22.04.2008
3 Sh L. Horam 22.04.2008 07.12.2012
4 Mrs B. Nath (I/C) 07.12.2012 04.07.2013
5 Sh Rakpela Krishna (I/C) 04.07.2013 16.07.2015
6 Mrs Manjushree Roy (I/C) 17.07.2015 04.02.2018
7 Sh Ashutosh Kumar 05.02.2018 01.06.2020
8 Sh. Suresh Kumar Saini (I/C) 02.06.2020  22.08.2020
9 Sh. Sanjiv Kumar Jha (I/C) 22.08.2020 13.05.2022
10 Sh. Nilkamal Pathak (I/C) 13.05.2022 Till Date