Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

पी.एम. श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रोइंग, जिला- लोवर दिबांग वैली ( अरुणाचल प्रदेश )

PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya Roing,District- Lower Dibang Valley (Arunachal Pradesh)

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal From To
01. SHRI. R.C. SINGH 11.03.1987 22.06.1989
02.  SHRI. M. DUTTA 08.08.1989 25.01.1991
03. SHRI. Y.N SINGH 04.03.1991 16.09.1992
04. SHRI. D. HAZARIKA  15.02.1993 20.10.1993 
05. SHRI. Y.P KANWAR 18.07.1994 05.08.1996 
06. SHRI. K. SADAGOPEN 24.08.1996 19.10.1996
07. SHRI. T.R. DOHALIYA 27.10.1996 15.04.2000
08. MR. M.S. RAHMAN 18.09.2000 13.07.2003
09. SHRI. D.P PANDEY 14.07.2003 06.08.2004
10 SHRI. K. KRUPANANDAM (I/C)  07.08.2004 28.05.2006
11. SHRI. S. S. JEYARAJ 29.05.2006 19.08.2010
12. SHRI. S. BHASKARA RAO 29.09.2010 30.06.2013
13. SHRI. JANARDAN SINGH (I/C) 30.06.2013 09.08.2014
14. SHRI. A. K. JHA (I/C) 12.08.2014 25.07.2016
15. SHRI. A. ATHIKHO 26.07.2016  Till Date