Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

पी. एम. श्री .जवाहर नवोदय विद्यालय, दुनेठा दमन (संघ प्रदेश)

PM SHRI JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, DUNETHA DAMAN ( U.T )

Translate this page:

Successive Principals

Sl.No Name of Principal FROM  TO
1 SH. H G NARSHINGHANI 01.01.1989 10.05.1989
2 SH. S K MISHRA 26.10.1989 25.08.1990
3 SH. R M TIWARI 11.01.1991 19.07.1991
4 SH. LAKSHMINARAYAN 28.05.1992 02.09.1993
5 SH. K A GUPTA 28.08.1993 30.07.1994
6 SH.V K SHASTRI 11.03.1995 14.07.1998
7 SH.ANILKUMAR CHATURVEDI 15.07.1998 14.07.1998
8 SH.G V S BABU 06.10.1999 14.07.2000
9 SH. K K S BABU 14.12.2000 08.09.2002
10 SH.M M SHAIKH 09.09.2002 10.07.2003
11 MRS.KANCHAN GAUTAM 23.07.2003 02.06.2006
12 SH.S D LOKHANDE 13.06.2006 18.08.2007
13 SH.S J GAWAI 16.08.2007 31.03.2012
14 SH. M K JAGDISH 31.03.2012 24.07.2012
15 SH. B P RAJU 25.07.2012 05.05.2014
16 SH. S R LODAM  06.05.2014 19.11.2014
17 SH. B P RAJU 20.11.2014 18.04.2015
18 SH. R A SINGH 15.04.2015 28.02.2023
19 SH.S B PATIL 28.02.2023 07.06.2023
20 SH. R. RAMU 07.06.2023 TILL DATE