Successive Principals
Thur Aug 8 2019 , 12:34:16

Translate this page:

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय,वृंदावन,पश्चिम चंपारण

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Vrindavan, West Champaran

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal From To
1 Sh. DAYA SHANKAR SINGH 23.10.1986 08.04.1989
2 SH. ABHAY NATH JHA 09.04.1989 03.06.1991
3 SH. T.K.B.P.SINHA 04.06.1991 03.09.1991
4 SH. P.P.SINGH 04.09.1991 02.04.1993

5

 

SH. T.K.B.P.SINHA 16.06.1993 25.07.1995

6

Sh. Y.P.Sinha 25.07.1995 09.04.1996

7

Sh. S. P. Singh I/C 09.04.1996 29.12.1996

8

Sh. B. N. Mishra 30.12.1996 14.04.1998

9

Sh. Kulbhushan  17.04.1998 13.08.1998

10

Sh. Ranjan Kishore 06.08.1998 28.06.2001

11

Sh. S.P.Singh I/C 30.06.2001 17.10.2001

12

Sh. C.H.P. Rao I/C  18.10.2001 27.06.2002

13

Sh. I. D. Ram 28.06.2002 26.07.2003

14

Sh. S.P.Singh I/C 27.07.2003 09.06.2006
15 Sh. T.V.S.Prakash Rao 10.06.2006 06.10.2009
16 Sh. B.K.Tiwari I/C 06.10.2009 05.07.2010
17 Sh. C.G.Hooda 06.07.2010 22.08.2015
18 Sh. S. Nandi I/C 23.08.2015 01.06.2016
19 Sh. C.Hari Babu 02.06.2016 20.02.2019
20 Dr. Maya Mishra I/C 20.02.2019 23.06.2019

21

Dr. Janardan Singh I/C 24.06.2019  15.11.2019

22

Sh. R P Singh I/C  16.11.2019 15.12.2019

23

Sh. Manoj Kumar Thakur 16.12.2019 Till Date