Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय, नलगोंडा

PM SHRI SCHOOLS JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, CHALAKURTHI CAMP,NALGONDA-TELANGANA

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal From To
1 Shri.B.ANANDAM 22.12.1986 12.05.1987
2 Shri.K.P.BABU 25.05.1987 31.01.1988
3 Shri.H.M.KATAGI 15.02.1988 06.07.1988
4 Shri.P.L.N.MURTHY 27.07.1988 31.10.1992
5 Smt.G.BHAVANI KUMARI  01.03.1993 23.10.1996
6 Shri.P.SHAKTIVEL 23.10.1996 14.03.2000
7 Smt.K.SAGARIKA 15.03.2000 09.07.2000
8 Dr.A.S.N.MURTHY 10.07.2000 01.08.2011
9 Shri.K.KAMAPATHAM(FAC) 02.08.2011 10.08.2011
10 Dr.N.S.REDDY 11.08.2011 19.11.2011
11 Shri.K.KAMAPATHAM(FAC) 20.11.2011 04.12.2011
12 Shri.G.BRAHMAPUTRA REDDY 05.12.2011 31.08.2018
13 Shri.ROOPENDRA SINGH 01.09.2018 28.05.2019
14 Shri.K.V.NAGARAJA KUMAR 29.05.2019 31.05.2023
15 Shri. R NAGABHUSHANAM 01.06.2023 ----