Successive Principals
Sat Feb 23 2019 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय, मामित, मिजोरम

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mamit, Mizoram

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal
1 Mr. Santosh Kumar, I/C
2 Mr. Balvindar Singh Dhaliwal, I/C
3 Mr. Chaoba Mangang, I/C
4 Mr. Nabamani Singh
5 Mr. Kishore Kumar, I/C
6 Mr. Heera Bahadur, I/C
7 Mr. Subhash Lashkari, I/C
8 Mr. Shreeprakash Sharma