Regional Office
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16
 

Visit us

Navodaya Vidyalaya Samiti(Regional Office)

 

 C-Scheme Jaipur Rajasthan 302001

 
 

Phone

PH:0141-2378465, 2375110

 
 

Mail us

nvsjpr@mail.com