Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

Translate this page:

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय, छतरपुर (म.प्र)

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Chhatarpur (M.P)

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal From To
1 Smt K. Sharma 10.08.1988 31.07.1991
2 Shri H.K.Dixit 01.08.1991 14.07.1994
3 Shri S.N.Purwar I/C  5.04.1994 05.10.1994
4 Shri J.S.Chauhan   06.10.1994 21.11.1994
5 Shri C.D.Pathak   22.11.1994 25.09.1999
6 Shri B. Venkanna I/C  26.09.1999 04.08.2002
7 Shri M.N.Sharma   05.08.2002 05.08.2003
8 Shri S.K.Mishra   06.08.2003 12.12.2004
9 Ms. Kamini Shrivastava I/C  13.12.2004 27.05.2006
10 Shri S.G.Gawai  28.05.2006 24.11.2006
11 Smt S.Ahlawat  I/C  25.11.2006 18.01.2007
12 Shri M.Nageshwar Rao  19.01.2007 17.07.2013
13 Smt S.Ahlawat   I/C  18.07.2013 10.11.2013
14 Shri N.Ali  I/C  11.11.2013 09.06.2014
15 Shri Sudhiranjan Sahu  10.06.2014 06.09.2018
16 Shri Vasudev Shrivastava I/C  07.09.2018 04.10.2018
17 Shri J.N.Yadav I/C  05.10.2018 27.02.2019
18 Shri R.K.Sejwar  28.02.2019 26.11.2022
19 Shri A. K. TIRPATHI I/C 26.11.2022 07.12.2022
20 Shri F. U. KHAN I/C 07.12.2022 06.05.2023
21 Smt. Pratima Jain I/C 06.05.2023 11.05.2023
22 Shri Dr. M.K. Vishwakarma I/C 11.05.2023 TILL DATE