Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय

Jawahar Navodaya Vidyalaya Alirajpur M.P.

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal From To
1 SH. PREM SINGH 14.11.1986 06.07.1991
2 SH. R. SARASWAT 07.07.1991 21.10.1991
3 SH. S.N. TRIPATHI 22.10.1991 22.11.1992
4 SH. R. SARASWAT 23.11.1992 24.06.1993
5 SH. N.R. GAIKWAD 25.06.1993 06.06.1995
6 MRS. P. MISHRA 29.06.1995 29.12.1996
7 SH. R.N. SHARMA 30.12.1996 17.01.2001
8 SH. N.L. JHARIYA 18.01.2001 06.12.2002
9 SH. B.D. RAMTEKE 07.12.2002 02.07.2003
10 SH. S.K. KASHYAP 03.07.2003 15.07.2003
11 SH. S. CHANDRA 16.07.2003 04.10.2009
12 SH. B.D. VERMA 05.10.2009 12.04.2010
13 SMT. KIRAN MHASKE 13.04.2010 02.06.2014
14 SH. S.G. MANDLE 03.06.2014 12.06.2014
15 SMT. KIRAN MHASKE 13.06.2014 02.07.2014
16 SH. S.G. MANDLE 03.07.2014 02.11.2014
17 SH. B.D. RAMTEKE 03.11.2014 05.09.2018
18 SH. CHAIN SINGH PATEL 05.09.2018 22.01.2019
19 SH. ABDUL HAMID 22.01.2019 28.02.2019
20 SH. DEVENDRA KUMAR 28.02.2019 31.03.2020
21 SH.N.K.KUMAWAT 01.04.2020 TILL DATE