Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय, जालोर

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Jalore

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal From To
1 Sh. P.C. Upadhaya 22-08-1987 21-09-1990
2 Sh. P.C. Shukla 16-10-1990 24-10-1990
3 Sh. B.C.R. Monanai 25-10-1990 07-07-1997
4 Sh. Sukhvir Singh 07-07-1997 24-09-1997
5 Sh. Amit Raijayda  24-09-1997 13-10-1999
6 Sh. Sukhvir Singh 13-10-1999 17-07-2000
7 Sh. O.P. Mudgal   17-07-2000 04-07-2003
8 Smt. Usha Rani Chitlangiya  05-07-2003 04-08-2003
9 Sh. Sushhil P. Shakya  05-08-2003 04-06-2004
10 Smt. Meera Sharma 05-06-2004 03-11-2004
11 Sh. Rajiv Upadhaya 04-11-2004 05-05-2013
12 Sh. H.S. Charan(I/c) 06-05-2013 01-11-2019
13 Sh. Pradeep Mishra 02-11-2019 Present